Đào tạo tin học Trí Tuệ Việt: Cầm tay chỉ việc - Dạy đến khi thành thạo, 100% giáo viên tốt nghiệp sư phạm toán tin - được đào tạo để chuyên dạy tin học.
Open
X

Archive for the 'Khoá học VBA, Macro' Category

Khoá học VBA, Macro

Posted on Tháng Tư 26th, 2016 · Posted in Khoá học VBA, Macro

Trí Tuệ Việt xây dựng khoá học VBA, Macro Excel 2010 dành cho khối cơ quan, doanh nghiệp nhằm trang bị cho doanh nghiệp những kỹ năng cơ bản và.. read more

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS